Det nye linersutvalget fra Blatchford

Please choose your language (you only have to do this once):

Mye svette er ikke bare et problem for aktive amputerte. I løpet av en vanlig dag kan varme og fuktighet bygge seg opp og bli et konstant problem for alle amputerte.

Temperaturregulering

Menneskekroppen produserer svette for å regulere temperaturen når vi er varme, men svette er et stort problem for amputerte. Amputerte har ikke bare et større behov for å regulere temperaturen fordi de må anstrenge seg mer for å gå, men de har også nedsatt evne til å kjøle seg ned grunnet redusert kroppsoverflate. Problemet forverres ytterligere av dagens hylser og lineren, som fungerer som isolatorer.

Kroppsoverflate

Transtibialt amputerte anstrenger seg 20–40 % mer for å gå, men samtidig er kroppsoverflaten deres typisk redusert med 10–15 %, som virker inn på kapasiteten til nedkjøling.

Seymour, R. Prosthetics and Orthotics: LowerLimb and Spinal. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2002. By Douglas C. Smith, MD, ACA Medical Director.

Dagens alternativer for amputerte

Det finnes enkelte tilgjengelige behandlingsalternativer slik som svettehemmende spray, botulinumtoksin, medisinering, elektrisk stimulering og kirurgi. Disse behandlingene mislykkes imidlertid ofte og kan forårsake ytterligere bivirkninger.